Stránka celoslovenskej konferencie Učíme pre život.

Koordinátor vzdelávacej oblasti PaedDr. Marta Kluvancová (linka na blog koordinátorky)
 
 

PaedDr. ThDr. Terézia Žigová PHD: Multikultúrna a mediálna výchova vo výučbe náboženskej výchovy

Vo svojej prednáške sa dotkla problematiky prenikania rôznych kultúr do jednotlivých štátov a povedomia ľudí v rámci tzv. veľkej Európy a s tým súvisiacou potrebou tolerancie ľudí iných národností, vierovyznania, inej rasy a snahy žiť a vychádzať s týmito ľuďmi čo najlepšie, bez predsudkov. Podčiarkla veľký vplyv médií na myslenie a orientáciu mladých ľudí. Vyzdvihla nevyhnutnosť naučiť žiakov  vedieť si vybrať z množstva rôznych informácií, aby boli schopní skutočnosť posúdiť najobjektívnejšie.Pretože nie všetko, čo počujú a vidia, je pravdivé a skutočné.

 http://cid-2d4bbd8558708cbe.skydrive.live.com/embedrow.aspx/.Public/%c4%8clovekaspolo%c4%8dnos%c5%a5,%c4%8clovekahodnoty/Zigova|_Multikulturna|_a|_medialna|_vychova|_na|_nabozenstve.ppt

V piatok v burze nápadov  ako prvá vystúpila so svojim príspevkom Ako učím dejepis netradične na 2.stupni ZŠ Mgr. Monika  Mojtová zo ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste.  Na príkladoch ukázala, ako sa jej osvedčilo využívanie programov Baltik a  Photo Story 3 na hodinách dejepisu  v rôznych fázach vyučovacej jednotky, v projektovom vyučovaní, vo výučbe regionálnej problematiky. Rozvinula živú diskusiu o tom, v čom vidí výhody a nevýhody využitia týchto programov vo výučbe dejepisu a tiež v osobnom živote žiakov. Poskytla užitočné rady pre kolegov, postrehy a nápady z vedenia historického krúžku a premietla ukážky konkrétnych výstupov žiakov.  

http://cid-2d4bbd8558708cbe.skydrive.live.com/embedrow.aspx/.Public/%c4%8clovekaspolo%c4%8dnos%c5%a5,%c4%8clovekahodnoty/Mojtov%c3%a1|_Vyu%c5%beitieIKTnadejepise.ppt 

Mgr. Dana Mederová zo ZŠ s MŠ Pod hájom  v Dubnici nad Váhom sa podelila s príkladmi o tom , ako využíva IKT v náboženskej výchove pre 2. stupeň ZŠ.  Prezentácia jej projektu Liturgický rok bola  plná inšpirácií a podnetov do diskusie.

http://cid-2d4bbd8558708cbe.skydrive.live.com/embedrow.aspx/.Public/%c4%8clovekaspolo%c4%8dnos%c5%a5,%c4%8clovekahodnoty/Mederov%c3%a1|_Liturgick%c3%bdrok/Mederov%c3%a1Liturgick%c3%bdrok.ppt 

Svoje  skúsenosti s výchovnými projektami prezentovala PaedDr.Slávka Džačovská zo Spojenenj školy, Stojan1, v Spišskej Novej Vsi.

                                                       

V sobotu otvoril burzu nápadov Mgr.Viktor Tanító zo Žilinskej univerzity s príspevkom Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov. Praktické cvičenia a tvorivé hry zaujali a zároveň príjemne pobavili všetkých prítomných. Reťazová tvorba defínícií bola naozaj náročná aj pre nás učiteľov a museli sme sa poriadne sústrediť, „len, aby sme v hanbe nezostali“.

http://cid-2d4bbd8558708cbe.skydrive.live.com/embedrow.aspx/.Public/%c4%8clovekaspolo%c4%8dnos%c5%a5,%c4%8clovekahodnoty/Tanito|_Akademicka|_debata|_a|_tvorive|_pisanie.ppt 

PaedDr. ThDr. Terézia Žigová, PhD.: Náboženská výchova v 21. storočí

Na workshope prezentovala praktické ukážky výučby a práce žiakov vytvorené v rámci projektového vyučovania v predmete náboženská výchova. Aj vo výučbe tohto, podľa mnohých názorov konzervatívneho predmetu, majú nové inovatívne a netradičné formy, ako aj využitie IKT, svoj priestor.

http://cid-2d4bbd8558708cbe.skydrive.live.com/embedrow.aspx/.Public/%c4%8clovekaspolo%c4%8dnos%c5%a5,%c4%8clovekahodnoty/Zigova|_Nabozenska|_vychova|_v|_21|_storoci.ppt

Prierezové tematiky vo vyučovaní boli obsahom príspevku, ktorým obohatila našu burzu nápadov  PhDr. Ľubica Bizíková z ŠPÚ Bratislava.

 

 

Ako využíva televízny  archív na hodinách etickej výchovy, spoločenskej výchovy, v prevencii závislostí a iných patologických javov, to nám na konkrétnych príkladoch ukázala  Ing. Darina Matiašová zo SSOŠ Pod Kalváriou v Prešove.

 

Praktické cvičenie, ako tvoriť výučbové materiály pomocou Photo Story 3 sme absolvovali pod vedením  Mgr. Anny Prachovej a PaedDr. ThDr. Terézie Žigovej PhD zo ZŠ v Spišskej Novej Vsi a Košíc. Pre všetkých účastníkov zostane nezabudnuteľným zážitkom, ako sme vytvorili spoločne naše prvé malé dielko: Jazz v prírode.  

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

Oblak značiek

%d bloggers like this: